บริษัท รุ่งแจ่มฟ้า อิเล็กทริค แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด : RUNGCHAMFA ELECTRIC AND SUPPLIES CO., LTD.
Tel : (02) 7597664, 7597547-8
Fax : (02) 7597665, 7553838
Email : admin@rungchamfa.com

INTRODUCTION

บริษัท รุ่งแจ่มฟ้า อิเล็คทริค แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 58/100-101 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2544 ทะเบียนเลขที่ 0115544001960 ประกอบกิจการ จำหน่ายขายส่ง - ปลีก วัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

บริษัท รุ่งแ่จ่มฟ้าลิเล็คทริค แอนด์ ซัพพลายส์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยความมุ่งมั่นในการดำเนินการ การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม และการให้บริการที่ดีที่สุด

บริษัทมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งสร้างประโยชน์ และความพึงพอใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาบุคคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการที่ดีที่สุด และเป็นแหล่งข้อมูลที่อำนวยประโยชน์ เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

เพื่อบรรลุความตั้งใจดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาความพร้อมด้านการบริหารงานจากมืออาชีพ ทีมงานขายที่มีศักยภาพ การบริหารคลังสินค้า การจัดส่งสินค้าที่มีระบบ บริษัทจึงพร้อมที่จะสนับสนุน และให้บริการลูกค้าตลอดเวลา เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยความมั่นคงเคียงข้างคุณ

ผลิตภัณฑ์